Pressmeddelande från Svenska Akademien

7 sep 2018

Svenska Akademien har under sommaren och början av hösten fortsatt arbetet med att återskapa förtroendet för sin verksamhet och legitimiteten i Nobelprisarbetet. En helt central del av återuppbyggnaden har varit att med hjälp av juridisk kompetens göra en modern tolkning av Svenska Akademiens stadgar från 1786 för att nå samsyn om hur de ska tillämpas idag. 

Denna uppgift är nu slutförd och på gårdagens sammankomst i Svenska Akademien antogs en ny stadgekommentar, vilket ger en fast grund i det fortsatta arbetet. Inte minst viktigt i denna kommentar är klargörandet av ledamöternas lojalitetsplikt mot Svenska Akademien och tydliga riktlinjer om hur ärenden om uteslutning ska hanteras. Samtidigt beslutades att komplettera den ”Vägledning för bland annat jävsbedömning” som antogs 2012 med en bekräftelse av att stadgarna innebär att alla Akademiens ärenden ska vara föremål för opartisk och saklig bedömning.

Beslutet kommer att meddelas Svenska Akademiens högste beskyddare, H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

Anders Olsson
Svenska Akademiens ständige sekreterare