Pressmeddelande från Svenska Akademien

14 sep 2018

Svenska Akademien vill meddela att den nya stadgekommentar med riktlinjer för det inre arbetet som tidigare antagits härmed offentliggörs.

Anders Olsson
Svenska Akademiens ständige sekreterare

PDF icon Stadgar för Svenska Akademien
PDF icon Stadgar för Svenska Akademien, bilagor