Pressmeddelande från Svenska Akademien

19 nov 2018

Svenska Akademien har, i samråd med Nobelstiftelsen, beslutat att bilda en ny Nobelkommitté om tio ledamöter inför 2019 och 2020 års Nobelarbete. Kommittén kommer att bestå av fem ledamöter i Akademien: Per Wästberg (ordförande), Horace Engdahl, Kristina Lugn, Anders Olsson och Jesper Svenbro, och fem externa sakkunniga: Mikaela Blomqvist, Rebecka Kärde, Kristoffer Leandoer, Henrik Petersen och Gun-Britt Sundström.

Anders Olsson
Svenska Akademiens ständige sekreterare