Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Pris till Fredrik Thomasson

2022-12-08
8 dec 2022

Svenska Akademien har beslutat tilldela Fredrik Thomasson ett pris på 100 000 kronor.

Fredrik Thomasson, född 1965, är historiker och författare, verksam vid Historiska institutionen, Uppsala universitet. Han disputerade 2009 på en avhandling om egyptologen Johan David Åkerblad (1763–1819) och har senare sammanfattat delar av sin forskning i The life of J.D. Åkerblad. Egyptian decipherment and orientalism in revolutionary times (2013) och Rosettastenens förste tolkare. Johan David Åkerblads liv i Orienten och Europa (2016).

Thomasson har också forskat om kolonialism och slaveri, bland annat i projektet Debatt, tystnad, glömska och förnekande. Slaveri och kolonialism i tidningar, litteratur, teater 1750–1847. Han har särskilt uppmärksammat Sveriges tid som kolonialmakt över ön S:t Barthélemy i slutet av 1700-talet. Delar av denna forskning har han sammanfattat i den nyligen utkomna boken Svarta S:t Barthélemy. Människoöden i en svensk koloni 1785–1847 (2022). Boken baserar sig bland annat på samtida domstolsprotokoll och beskriver de svartas situation i den svenska kolonin.

Om Akademiens priser: https://www.svenskaakademien.se/akademiens-priser/forteckning-over-akade...

Kontakt: Louise Hedberg, kansliansvarig, louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08–555 125 02