Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Sara Danius lämnar Svenska Akademien

2019-02-26

Svenska Akademien har bedömt att det funnits sakliga skäl att avsluta Sara Danius sekreterarskap i förtid. Detta har lett till affektladdad polemik och sammanblandning av olika frågor. Svenska Akademien ber Sara Danius om ursäkt för sin del i detta.

Frågor om uppsägningstid eller avgångsvederlag var inte reglerade i något avtal mellan parterna. Akademien har nu med utgångspunkt från riktlinjerna för ersättningar till ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande träffat en överenskommelse som båda parter finner rimlig. Sara Danius lämnar nu också formellt sin stol i Akademien.

"De som tar vara på det goda i allting är förnuftiga och lyckliga", lyder en av drottning Kristinas maximer. Det är i den andan Akademien minns Sara Danius sekreterargärning, de impulser till nytänkande som den innebar och den starka personliga närvaro genom vilken Sara Danius har förhöjt intresset för Akademiens verksamhet.