Särskilt pris från Svenska Akademien

20 dec 2005

Svenska Akademien har tilldelat Sven-Bertil Taube ett särskilt pris på 100 000 kronor med anledning av hans mångåriga insatser för den sjungna svenska lyriken.