Schückska priset 2021

26 mar 2021

Svenska Akademien har beslutat tilldela Carina Burman Schückska priset för år 2021. Priset utgår ur en fond som överlämnades till Akademien 1946 och avser att stödja och belöna litteraturhistoriskt författarskap. De senaste årens mottagare av priset har varit Ulf Olsson (2017), Anna Williams (2018), Yvonne Leffler (2019) och Håkan Möller (2020). Prisbeloppet är 100 000 kronor.

Carina Burman, född 1960 och bosatt i Uppsala, är författare och docent i litteraturvetenskap. Hon disputerade 1988 med avhandlingen Vältalaren Johan Henric Kellgren, i vilken hon analyserar och tydliggör Kellgren som en klassiskt skolad och på samma gång lyhört situationsanpassad retoriker. Kellgren är också i fokus i Burmans romandebut från 1993, Min salig bror Jean Hendrich. I sin roman låter hon fiktiva men historiskt välförankrade minnesanteckningar ge ett lika trovärdigt som livfullt porträtt av en av det svenska 1700-talets stora profiler.

Burmans litterära författarskap har även därefter fortsatt att ha ett nära samband med hennes litteraturvetenskapliga och kulturhistoriska forskning. I somliga romaner, såsom Babylons gator (2004), Vit som marmor (2006) och Hästen från Porten (2008) har hon kombinerat kriminalromanens form med pastischer på tidigare epokers litterära språk.

Utöver det skönlitterära skrivandet har Burman författat omfattande biografier över Fredrika Bremer, Klara Johanson, Gösta Ekman d.ä. och Carl Michael Bellman. Som forskare har Burman ägnat sig åt flera editionsprojekt, bland annat i Svenska Vitterhetssamfundets regi, och hon har också haft flera längre utlandsvistelser som författare och forskare. Till dessa vistelseorter hör Åbo, Pisa, Wolfenbüttel, Grèz-sur-Loing, Cambridge, Padua och Rom.