Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Schückska priset

2024-03-15

Åsa Arping Foto Johan Wingborg Mindre
Foto: Johan Wingborg

Svenska Akademien har beslutat tilldela Åsa Arping Schückska priset för år 2024. Prisbeloppet är på 100 000 kronor.

Åsa Arping, född 1968 och bosatt i Alingsås, är litteraturvetare. Hon disputerade 2002 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Den anspråksfulla blygsamheten. Auktoritet och genus i 1830-talets svenska romandebatt och är sedan 2016 professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet; från januari 2023 dekan vid Humanistiska fakulteten.

Arping forskar framför allt om 1800-talslitteratur och reception men intresserar sig även för nyare nordisk litteratur med klasstematik. Bland Arpings verk kan nämnas ”Hvad gör väl namnet?” Anonymitet och varumärkesbyggande i svensk litteraturkritik 1820–1850 (2013), forskningsantologin Swedish Women’s Writing on Export (2019) och Att göra klass. Nedslag i svensk samtidsprosa (2022). Hon har medverkat i flera litteraturhistoriska översiktsverk: Litteraturens historia i Sverige (2009/2013), Nordisk kvinnolitteraturhistoria (2016), Nordens litteratur (2017) och Natur & Kulturs litteraturhistoria (2021), och har redigerat två Fredrika Bremer-volymer för Svenska Vitterhetssamfundet: Famillen H*** (2000) och Hertha (2016, tillsammans med Gunnel Furuland).

Arping har mottagit ett flertal belöningar och stipendier, bland annat Greta Wieselgrens stipendium till Fredrika Bremers Minne (2001), stipendium ut Kurt Aspelins minnesfond (2003) och Moa-priset (2022; delas ut av ABF och Sällskapet Moas Vänner).

 

Schückska priset utgår ur en donation som överlämnades till Akademien 1946 och avser att stödja och belöna litteraturhistoriska författarskap. De senaste årens mottagare av priset har varit Yvonne Leffler (2019), Håkan Möller (2020), Carina Burman (2021) och Ingrid Elam (2023).

Kontakt: Louise Hedberg, kanslichef, louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08–555 125 02