Schückska priset

7 mar 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Mats Jansson Schückska priset 2013 på 100 000 kronor.

Priset utgår ur en av Akademien 1946 instiftad fond och avser att stödja och belöna litteraturhistoriskt författarskap. De senaste årens mottagare av priset har varit 2008 Ingeborg Nordin Hennel, 2009 Beata Agrell, 2010 Mats Malm, 2011 Boel Westin och 2012 Marie-Christine Skuncke.

Mats Jansson är litteraturvetare, född 1956. Han blev fil.dr 1991 med avhandlingen Tradition och förnyelse – den svenska introduktionen av T. S. Eliot. Han har varit svensk lektor vid University of Newcastle och är sedan 2006 professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Mats Jansson har varit redaktör för flera litteraturvetenskapliga utgåvor.

Verk i urval:
Kritisk tidsspegel – studier i 1940-talets svenska litteraturkritik.1998
Den siste barden. Ord och bild hos Sven Alfons. 2005
Återbrukets poetik. Om Gunnar D. Hansson lyrik. 2009
Beskriva eller berätta? Karlfeldt, Hansson och bildkonsten. 2010