Schückska priset

13 mar 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Martin Hägglund Schückska priset 2014 på 100 000 kronor.

Priset utgår ur en av Akademien 1946 instiftad fond och avser att stödja och belöna litteraturhistoriskt författarskap. De senaste årens mottagare av priset har varit 2009 Beata Agrell, 2010 Mats Malm, 2011 Boel Westin, 2012 Marie-Christine Skuncke och 2013 Mats Jansson.

Martin Hägglund är litteraturvetare och filosof, född 1976. Han blev fil.dr vid Cornell University 2011 och är professor i komparativ litteraturvetenskap och humaniora vid Yale University i USA. 

Verk i urval:
Kronofobi – essäer om tid och ändlighet. 2002
Radical Atheism. Derrida and the Time of Life. 2008
Dying för time – Proust, Woolf, Nabokov. 2012