Schullströmska priset för barn- och ungdomslitteratur

27 apr 2006

Svenska Akademien har beslutat utse Gunilla Bergström till mottagare av Schullströmska priset för barn- och ungdomslitteratur.

Priset utgår ur en fond som 1999 överlämnades till Akademien av Kerstin Schullström och skall vartannat år utdelas till en framstående författare av barn- eller ungdoms-litteratur. Prisbeloppet är 75 000 kronor. Tidigare mottagare av priset har varit 2002 Barbro Lindgren och 2004 Annika Thor.

Gunilla Bergström är född 1942 i Göteborg och bosatt i Stockholm. Hon har varit verksam som journalist bland annat på Dagens Nyheter och Aftonbladet, men är sedan 1975 författare och tecknare på heltid. Gunilla Bergström har tidigare erhållit flera belöningar för sitt författarskap bland annat Elsa Beskow-plaketten, Författarfondens kulturpris, Astrid Lindgren-priset och Stockholms stads hederspris. Hon är ledamot av Svenska barnboksakademin. 

Utgivna barnböcker i urval
Bland Gunilla Bergströms tidigaste böcker märks Mias pappa flyttar, 1971 och Tjuven, 1973.
Stor uppmärksamhet bland generationer av barn har böckerna om Alfons Åberg fått, som nu utgivits under fyra decennier.
Andra återkommande gestalter i Gunilla Bergströms författarskap möter man i böckerna om Bill och Bolla och böckerna om Milla.