Senarelagt offentliggörande av 1970 års Nobelarkiv

30 dec 2020

Med anledning av pandemin har Svenska Akademien beslutat att senarelägga offentliggörandet av 1970 års Nobelarkiv. Beslutet gäller tillsvidare.