Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Svenska Akademiens språkforskarpris

2023-12-20

Mats Thelander, Foto Privat

Svenska Akademien har beslutat tilldela Mats Thelander Svenska Akademiens språkforskarpris 2023. Prisbeloppet är 250 000 kronor.

Mats Thelander, född 1945 och bosatt i Uppsala, är professor emeritus i svenska språket vid Uppsala universitet. Han disputerade 1979 med avhandlingen Språkliga variationsmodeller tillämpade på nutida Burträsktal. I sin forskning har han intresserat sig för svenskans variation och förändring, främst inom stilhistoria och dialektsociologi, men han har också ägnat sig åt standardiseringsfrågor och språkliga normkonflikter. Vid sidan av egen forskning har han ägnat tid åt doktorandhandledning och utgivningsverksamhet och han har haft ledningsuppdrag både inom och utanför universitetet.

Thelander har skrivit en mängd artiklar i språkvetenskapliga publikationer och även varit redaktör för flera tidskrifter. Bland hans egna verk kan nämnas Språklig variation och förändring. Om sociolingvistiska metoder att belysa språkets nutidshistoria (1982), Från dialekt till sociolekt (1996) och Ekon av samtal. Om dramadialog som källa för äldre talspråk (2009).

Svenska Akademiens språkforskarpris instiftades 2006 och delas ut för att hedra en verkligt framstående svensk språkforskare. Priset gäller svenska språket i hela dess vidd, i nutid och dåtid. Mottagare av priset har de senaste åren varit Östen Dahl (2017), Per Linell (2018), Christer Platzack (2019) och Jan-Ola Östman (2021).

Kontakt: Louise Hedberg, kanslichef
louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08–555 125 02