Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris

7 apr 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Bengt Eriksson och Hedwig M. Binder Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris för år 2020. Priset, som instiftades 1985, avser att belöna personer som gjort förtjänstfulla översättningar till eller från svenska språket. De senaste årens mottagare av priset har varit Magnus Lindman och Ervin Rosenberg (2016), Anna Bengtsson och Ola Wallin (2017), Lena E. Heyman och Johanne Lykke Holm (2018) samt Margareta Eklöf och Eva Johansson (2019). Prisbeloppet är 60 000 kronor per prismottagare.

Bengt Eriksson är tolk och översättare, född 1949. Han översätter facklitteratur från ryska till svenska och har bland annat översatt Jurij Lotmans Filmens semiotik och filmestetiska frågor, Galina Sjebaldinas Karolinska krigsfångar i Sibirien och Boris Grigorjevs Illegalister: KGB:s hemligaste spioner.

Hedwig M. Binder är född 1956 och översätter från svenska, danska och norska till tyska. Bland de svenska författare Binder översatt återfinns Kerstin Ekman, Christine Falkenland, Karin Alvtegen och Elisabeth Åsbrink.