Stipendier ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse

18 dec 2017

Svenska Akademien har under hösten 2017 tilldelat följande personer stipendier ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse:

Sophia Artin,
Anne-Marie Berglund,
Fatima Bremmer,
Anne Brügge,
Katarina Båth,
Celia B. Dackenberg,
Torbjörn Elensky,
Stefan Foconi,
Margareta Garpe,
Per Holmer,
Leif Holmstrand,
Michael Jonsson,
Peter Kihlgård,
Olle Kjellin,
Peter Mosskin,
Pooneh Rohi,
Annika Sandén,
Carl Henrik Svenstedt och
Bodil Tingsby.

Stipendierna, som är på vardera 60 000 kronor, går till personer som är verksamma inom kultursektorn.