Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Stipendium till postdoktorala språkforskare

2024-05-13

 Filippa Lindahl O Adrian Sangfelt

Svenska Akademien har tilldelat Filippa Lindahl och Adrian Sangfelt Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare till minne av Carl Gabriel och Karin Forsberg för år 2024. Stipendiebeloppet är 60 000 kronor per mottagare.

Filippa Lindahl, född 1984 och bosatt i Göteborg, är språkvetare. Hon är verksam som lektor i nordiska språk vid Högskolan Väst.

Lindahls forskning handlar om de nordiska språkens satsstruktur. Hon försvarade 2017 avhandlingen Extraction from relative clauses in Swedish, om satsfläta med relativsats i svenskan. Sedan disputationen har Lindahl tillbringat tid som postdoktor vid Islands universitet och Göteborgs universitet. Hon arbetar nu med ett projekt om isländska och svenska barns tillägnande av objektsskifte, ett projekt som bedrivs med stöd av Vetenskapsrådet.

Bland Lindahls publikationer kan nämnas ”Extraction from relative clauses in Icelandic and Swedish: A parallel investigation” (i Languages, 2022), ”The pragmatics and syntax of pronoun preposing: A study of spoken Swedish” (i Journal of Comparative Germanic Linguistics, 2022) och ”Det spetsställda ledets funktion i satsfläta med relativsats” (i Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 2017).

Adrian Sangfelt, född 1989 och bosatt i Karlstad, är språkforskare och sedan 2023 verksam som biträdande lektor i svenska med didaktisk inriktning vid Karlstads universitet.

Sangfelts huvudsakliga forskningsprojekt berör syntaktisk utveckling hos barn i låg- och mellanstadieålder. Projektet har som syfte att bidra med kunskap om i vilken ålder, i vilken takt och på vilket sätt barn lär sig behärska och börjar använda olika grammatiska mönster som vuxna oftare använder i skriftspråk än i talspråk.

I sin tidigare forskning har Sangfelt främst behandlat grammatisk förändring i äldre svenska. Hans avhandling (Syntaktiska strukturer i tiden: OV- och bisatsledföljd i svenskans historia, 2019) berör försvinnandet av en rad ordföljder som var typiska för det svenska språket under medeltiden.

Bland Sangfelts publikationer märks bland annat ”VP word order variation and verbal clusters in Late Modern Swedish” (i Morphosyntactic change in Late Modern Swedish, 2022), ”Talspråk, skriftspråk och grammatik: Om placeringen av adverbial i svenska” (i Språk och stil, 2022) och ”Svaga maskulina substantiv i äldre svenska: En variationslingvistisk studie” (i Studier i svensk språkhistoria 13: Historia och språkhistoria, 2016).

Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare till minne av Carl Gabriel och Karin Forsberg instiftades 2024 och utgår ur Lars Forsbergs donation. Stipendiet skall utdelas som stöd och belöning till disputerade forskare för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket.

Kontakt: Louise Hedberg, kanslichef
louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08–555 125 02