Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

11 mar 2019

Svenska Akademien har tilldelat Elisabeth Friis stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond 2019 med 40 000 kronor. Stipendiet, som instiftades 1980, utdelas för förtjänstfulla arbeten på det litteraturvetenskapliga området och utgår ur Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows fond. De senaste mottagarna av stipendiet har varit Magnus Bergh (2015), Christina Svensson (2016), Per Arne Tjäder (2017) och Niclas Johansson (2018).

Elisabeth Friis är litteraturvetare. Hon disputerade 2005 vid Roskilde Universitetscenter på avhandlingen Mytens æstetik. Orfeus hos Gérard de Nerval, Victor Segalen og Rainer Maria Rilke. Friis är universitetslektor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, och var tidigare verksam vid Köpenhamns universitet. Hon arbetar just nu med forskningsprojektet "Multilingualism in Contemporary Scandinavian Literature".

Urval verk:
Hvad er en digter? Orfeus i litteraturen, 2004
Pia Juul, 2012
Eros. Lemme-løsning og bevingede ord i græsk kærlighedspoesi, 2015