Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

31 mar 2020

Svenska Akademien har tilldelat Björn Sundberg Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond för 2020. Stipendiet, som instiftades 1980, utdelas för förtjänstfulla arbeten på det litteraturvetenskapliga området och utgår ur Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows fond. De senaste mottagarna av stipendiet har varit Christina Svensson (2016), Per Arne Tjäder (2017), Niclas Johansson (2018) och Elisabeth Friis (2019). Prisbeloppet är 40 000 kronor.

Björn Sundberg är litteraturvetare, född 1951 och bosatt i Uppsala. Han disputerade 1981 på en avhandling om Hjalmar Söderberg vid Uppsala universitet, där han fortfarande är verksam. Sundberg forskar bland annat om nordisk litteratur och teater vid sekelskiftet 1900 samt om modern svensk dramatik och lyrik.

Verk i urval
Nedslag i nutida svensk dramatik: Katarina Frostenson, Kristina Lugn, Lars Norén, Agneta Pleijel (2005)
”Om du vill lära känna det osynliga”: anteckningar till Strindbergs sena historiedramatik (2011)
Skrivet i vinden: texter om litteratur och scenkonst (2014)
”… så vill jag utstå livet”: anteckningar till de grekiska tragedierna (2019)