Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

2022-05-11
11 maj 2022

Svenska Akademien har tilldelat Anna-Klara Bojö, Magnus Florin, Rikard Schönström och Johan Sehlberg Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond för år 2022. Stipendiesumman är 50 000 kronor vardera.

Anna-Klara Bojö, född 1981 och bosatt i Göteborg, är fil.dr i litteraturvetenskap. Hon disputerade 2021 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Att skriva gränserfarenheter. En studie i Åsa Nelvins och Eva Runefelts författarskap. I denna belyser hon formulerande och gestaltning av erfarenheter vid språkets gränser i Nelvins och Runefelts skrivande, med fokus på sent 1970-tal och tidigt 1980-tal.

Magnus Florin, född 1955 och bosatt i Stockholm, är författare, dramaturg och kulturskribent. Han har tidigare varit chef för Radioteatern vid Sveriges Radio och chefdramaturg vid Dramaten och skriver om litteratur och konst. Han debuterade 1989 med Berättelsens gång och har sedan dess utkommit med ett omfattande antal böcker, varav tre har Augustprisnominerats. Hans senaste heter Lykttändaren. En Strindbergsstudie (2021).

Rikard Schönström, född 1955 och bosatt i Malmö, är professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Han disputerade 1987 vid Lunds universitet på avhandlingen Dikten som besvärjelse. Begärets dialektik i Pär Lagerkvists författarskap. Bland hans övriga utgivning kan nämnas Minnets öar, glömskans tradition. En studie i Göran Printz-Påhlsons poesi (1995), En försmak av framtiden. Bertolt Brecht och det konkreta (2003) samt Olikhetens region och andra essäer (2011).

Johan Sehlberg, född 1981 och bosatt i Stockholm, är fil.dr i filosofi med samtida fransk filosofi, antikens filosofi och filosofisk estetik som främsta forskningsintressen. Därtill har han varit verksam som översättare från franska. Han disputerade 2020 vid Södertörns högskola på avhandlingen Of affliction. The experience of thought in Gilles Deleuze by way of Marcel Proust och är nu lektor vid nämnda lärosäte.

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond instiftades 1980, utdelas för förtjänstfulla arbeten på det litteraturvetenskapliga området och utgår ur Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows fond. De senaste mottagarna av stipendiet har varit Niclas Johansson (2018), Elisabeth Friis (2019), Björn Sundberg (2020) och Valborg Lindgärde (2021).

Kontakt: Louise Hedberg, kansliansvarig, louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08 – 555 125 02

Mer om Akademiens priser »