Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond 2021

28 maj 2021

Svenska Akademien har tilldelat Valborg Lindgärde Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond för år 2021. Stipendiet, som instiftades 1980, utdelas för förtjänstfulla arbeten på det litteraturvetenskapliga området och utgår ur Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows fond. De senaste mottagarna av stipendiet har varit Per Arne Tjäder (2017), Niclas Johansson (2018), Elisabeth Friis (2019) och Björn Sundberg (2020). Stipendiet är på 40 000 kronor.

Valborg Lindgärde, född 1941 och bosatt i Bjärred, är fil.dr i litteraturvetenskap. Hon disputerade 1996 vid Lunds universitet med avhandlingen Jesu Christi Pijnos Historia rijmwijs betrachtad : svenska passionsdikter under 1600- och 1700-talet. Lindgärde har också skrivit flera verk om Sophia Elisabet Brenners författarskap och varit ansvarig för textkritiska utgåvor av Brenners samlade dikter. Lindgärde har arbetat som gymnasielärare, som svensk lektor vid Syddansk Universitet i Odense och som rektor för Teologiska högskolan i Stockholm.