Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

12 mar 2010

Svenska Akademien har tilldelat Anders Pettersson Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond 2010 på 40 000 kronor.

Stipendiet, som instiftades 1980, utdelas för förtjänstfulla arbeten på det litteraturvetenskapliga området. De senaste mottagarna av stipendiet har varit 2005 Germund Michanek, 2006 Krzysztof Bak, 2007 Ingmar Stenroth, 2008 Christina Sjöblad och 2009 Sara Danius.

Anders Pettersson är litteraturvetare, född 1946 och bosatt i Umeå. Han blev fil. dr 1975 med avhandlingen Realism som terminologiskt problem. Några definitioner i modern litteraturvetenskap och deras giltighet. Anders Pettersson innehar professuren i svenska och komparativ litteratur vid Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk vid Umeå universitet och är dessutom generalsekreterare i The International Federation for Modern Languages and Literatures. Han har varit redaktör för flera litteraturvetenskapliga utgåvor.

Verk
Litteraturen i siffror – en sammanställning. Med Per Rydén och Jan Thavenius. 1970
Verkbegreppet. En litteraturteoretisk undersökning. 1981
A theory of literary discourse. 1990
Verbal art. A philosophy of literature and literary experience. 2000