Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

20 dec 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Peter Pohl Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för 2005.

Stipendiet instiftades 1981 av Erik Vendelfelt (1900–84) och hans maka Barbro (1915–2004) och skall tilldelas diktare, som söker hävda och värna rent mänskliga värden. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2000 Karl-Gustaf Hildebrand, 2001 Ylva Eggehorn, 2002 Stewe Claeson, 2003 Kristina Sandberg och 2004 Ellen Mattson. Stipendiebeloppet är 50 000 kronor.

Peter Pohl är matematiker och författare, född 1940 i Tyskland och bosatt i Tyresö. Han blev fil. dr i numerisk analys 1975 och är sedan 1968 lektor vid Tekniska högskolan i Stockholm. Han har också varit verksam som filmare.

Verk

Böcker för vuxna
Regnbågen har bara åtta färger, 1986
Havet inom oss, 1988
Medan regnbågen bleknar, 1988
Man har ett snärj, 1991
En röd sten till Carina, 1993
Klara papper är ett måste, 1998
Sekten. En sann historia, 2005

Barn- och ungdomsböcker
Janne, min vän, 1985
Vi kallar honom Anna, 1987
Alltid den där Anette, 1988
Kan ingen hjälpa Anette?, 1990
Malins kung Gurra, 1991
Glittras uppdrag, 1992
Jag saknar dig, jag saknar dig! (tills. m. Kinna Gieth), 1992
Vilja växa, 1994
När alla ljuger, 1995
Minns det : dikter, 1996
Men jag glömmer dig inte, 1997
Intet bortom det yttersta, 1998
Medan regnbågen bleknar, 1999
Man kan inte säga allt, 1999
Jag är kvar hos er, 2000
Tusen kulor, 2002