Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

2022-12-20
20 dec 2022

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ola Larsmo Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för år 2022. Stipendiebeloppet är 60 000 kronor.

Ola Larsmo, född 1957 i Sundbyberg och bosatt i Uppsala, är författare och litteraturkritiker. Efter studier i bland annat nordiska språk, litteraturvetenskap, teologi och historia vid Uppsala universitet arbetade han 1984–90 som redaktör för BLM och därefter (sedan 1991) som frilansskribent för bland annat Dagens Nyheter. Under åren 2009–17 var Larsmo ordförande för Svenska PEN och han valdes 2018 in i styrelsen för PEN International.

Bland Larsmos tidiga verk märks Vindmakaren (1983), Fågelvägen (1985) och Engelska parken (1988); bland de senare Swede hollow (2016), Översten (2020) och Tio lektioner i svensk historia (2021).

2017 blev Larsmo hedersdoktor vid historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet. Han har tilldelats ett stort antal priser och utmärkelser bland vilka kan nämnas Samfundet De Nios Vinterpris (1997), Bjørnsonpriset (norskt pris, 2008), Jan Fridegård-stipendiet (2009), Jolo-priset (2014), Natur & Kulturs kulturpris (2018) samt Samfundet De Nios Stora pris (2019).

Stipendiet utgår ur Stiftelsen Lena Vendelfelts Minnesfond och instiftades 1981 av Erik Vendelfelt (1900–1984) och hans maka Barbro (1915–2004). Stipendiet skall tilldelas ”diktare som söker hävda och värna rent mänskliga värden”. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit Christine Falkenland (2018), David Vikgren (2019), Henrika Ringbom (2020) och Anneli Jordahl (2021).

Om Akademiens priser »

Kontakt: Louise Hedberg, kansliansvarig, louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08–555 125 02