Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

20 dec 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Sara Mannheimer Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för 2011. Stipendiet instiftades 1981 av Erik Vendelfelt (1900–84) och hans maka Barbro (1915–2004) och skall tilldelas diktare, som söker hävda och värna rent mänskliga värden. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2006 Katarina Kieri, 2007 Christine Falkenland, 2008 Aase Berg, 2009 Gun-Britt Sundström och 2010 Gabriela Melinescu. Stipendiebeloppet är 60 000 kronor. 

Sara Mannheimer är författare och glaskonstnär, född 1967 och bosatt i Stockholm. Under en tid var hon privatelev vid konstnärskollektivet Urban Glass i New York, varefter hon fortsatte att utbilda sig som glaskonstnär i Tjeckien och Portugal. 1996 tog hon konsthögskoleexamen i Nederländerna med inriktning på skulptur och foto. 

Sara Mannheimer leder arbetet vid Mannheimer glas – Glasblåsning i Stockholm och har fått mottaga flera priser för sin glaskonst. För författarskapet erhöll hon Borås tidnings debutantpris 2009. 

 Verk:

Reglerna. Roman, 2008
Handlingen. Roman, 2011