Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

20 dec 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ola Nilsson Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för 2015. Stipendiet instiftades 1981 av Erik Vendelfelt (1900–84) och hans maka Barbro (1915–2004) och skall tilldelas diktare, som söker hävda och värna rent mänskliga värden. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2011 Sara Mannheimer, 2012 Susanna Alakoski, 2013 Marie Lundquist och 2014 Cilla Naumann. Stipendiebeloppet är 60 000 kronor.

Ola Nilsson är författare, född 1972. Efter skolgången bedrev han universitetsstudier i bland annat idéhistoria och filosofi. Förutom böcker har han skrivit essäer och noveller för tidskrifter och dagspress. Han ägnar sig även åt översättningsarbete, företrädesvis från tyska och engelska.

Verk:
Prosa åren 1995-2005. 2006
Nattbete. 2007
Hundarna. 2010
Änglarna. 2011
Kärleken gömmer minnet. 2012
Isidor och Paula. 2015