Stöd till verksamheter inom Akademiens intresseområde

3 apr 2020

Med anledning av coronavirusets verkningar omprioriterar Svenska Akademien bland sina bidrag och priser och avsätter nya medel. 5 miljoner kronor kommer att användas för stöd till verksamhet inom Akademiens intresseområde i den rådande situationen. Huvudparten kommer att användas för arbetsstipendier men en del kommer också att gå till stöd för organisationer med anledning av arrangemang som påverkats. Författarförbundet, Dramatikerförbundet och Svenska PEN har medverkat i att utse bedömargruppen. Formerna bearbetas nu och utlysningen öppnas under de närmaste veckorna.