Sture Allén har avlidit

20 jun 2022

Sture Allén, ledamot av Svenska Akademien, har avlidit. Han tog sitt inträde år 1980 då han efterträdde språkforskaren Carl Ivar Ståhle på stol nr 3.

Sture Allén var språkforskare och professor emeritus vid Göteborgs universitet. Han utvecklade sitt ämne, nordiska språk, till något helt nytt genom sin nydanande inriktning mot språkvetenskaplig databehandling. Det språkteknologiska arbetssätt Allén verkade för har varit avgörande inte bara för många forskningsområden utan också för digitaliseringen av samhället sådan vi ser den i dag. Akademiens ordboksverksamhet stärktes kraftigt genom denna datorstödda inriktning, som ledde till en rad projekt och resurser – för allmänheten syns resultaten tydligast i webbportalen svenska.se och i Akademiens ordboksappar för mobiltelefoner.

Sture Allén var Svenska Akademiens ständige sekreterare från 1986 till 1999. I den egenskapen stärkte han kraftfullt Akademiens verksamhet och förståelsen för den. Med stort engagemang spred han kunskapen om, och intresset för, språket till allmänheten.

Mer om Sture Allén »