Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien

10 sep 2009

Den största svenska samtidsordboken i modern tid har nu utkommit! Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien är det mest kompletta hjälpmedlet för att förstå orden i en svensk text och för att få svar på frågor om de svenska ordens historia.

Ordboken innehåller över 100 000 betydelsebeskrivningar, illustrerade med lika många språkliga exempel och över 20 000 mer exakta konstruktionsuppgifter.
För alla uppslagsord anges deras ålder i svenskan och – direkt eller indirekt – deras etymologi. Ordboken innehåller också över 1000 belysande sentenser, ofta bevingade ord t.ex. Fem myror är fler än fyra elefanter. Därtill kommer 400 stilrutor som på ett resonerande sätt ger råd i vanliga språkvårdsfrågor.

Ordboken har utarbetats av Redaktionen för Svenska Akademiens samtidsordböcker vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet, i samarbete med Svenska Akademien och Norstedts förlag.