Svenska Akademien på Bokmässan: Intensivsvenska

Svenska Akademien på Bokmässan
24 sep 2018

I Svenska Akademiens monter (B01:01) möter du i år utvecklingsprojektet Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever, Intensivsvenska. Tillsammans med Svenska Akademien och Svenska Akademiens ordböcker erbjuder vid dig ett monterprogram bestående av föreläsningar, paneldiskussioner och språkaktiviteter. Intensivsvenskas närvaro i montern gör att du som har ett intresse för nyanländas utbildning, Språkintroduktionsprogrammet och undervisning i svenska som andraspråk kommer att hitta många programpunkter som passar dig. Du kan till exempel delta i medvetandehöjande övningar om svenskt uttal eller få reda på hur många ord man behöver kunna för att klara gymnasiet. Missa inte heller utdelningen av Svenska Akademiens bibliotekariepris och svensklärarpris på lördagen. Utöver programpunkterna är vi hela tiden på plats i montern. Välkommen att besöka oss!

Torsdag

10.30-10.50: Intensivsvenska – målinriktad utbildning för nyanlända
Elevgruppen på Språkintroduktionsprogrammet är heterogen och har begränsad tid att nå gymnasiebehörighet. Helena Bani-Shoraka och Maria Lim Falk presenterar projektet Intensivsvenska och diskuterar de viktiga komponenterna i en utbildning för nyanlända elever.

11.00-11.20: NO som stödjer språkutvecklingen
Hur kan en lärare möta en elevgrupp med starkt varierad skolbakgrund och språknivå i svenska? Carmen Galian Barrueco, lärare i NO på Södra Latins gymnasium, presenterar sina erfarenheter från klassrummet och användningen av det digitala flerspråkiga läromedlet som Studi tillhandahåller.

11.20-12.00: Kom och prata med Intensivsvenska och Studi
Besök montern och prata med Studi, lärare och projektmedarbetare från Intensivsvenska om hur ämnesundervisning kan stödja nyanlända elevers språkutveckling och lärande.

13.00-13.20: SAOB:s underbara resa genom litteraturen
En miljon citat! Litteraturbanken och ordboksredaktionen går på upptäcktsfärd i språket och litteraturen.

13.30-13.50: Att välja skönlitteratur för nyanlända
Hur väljer man ut vad nyanlända ungdomar med begränsade kunskaper i svenska ska läsa? På vilka grunder kan val av litteratur ske? Ann Boglind och Monica Karlsson presenterar den skönlitteraturmodell som har arbetats fram av Intensivsvenska.

13.50-14.30: Kom och prata om skönlitteratur och läsning
Besök montern och prata med SAOB, lärare och projektmedarbetare från Intensivsvenska om litteratur och läsning för nyanlända skolelever.

15.00-15.30: Skola för nyanlända
Olle Josephson leder en paneldiskussion om rektorers erfarenheter av utveckling och implementering av Intensivsvenskas utbildningsmodell för nyanlända elever. Möt rektorerna Susanne Jedenborg, Morabergs studiecentrum, Ewa Wallin, Södra Latins gymnasium, och Sane Ylikelloniemi, Nacka gymnasium.

15.30-16.00: Kom och prata om utbildning för nyanlända elever
Besök montern och prata med rektorer, lärare och projektmedarbetare från Intensivsvenska om erfarenheter och lärdomar från projektet.

16.10-16.30: Svenska och flerspråkighet
Hur kan läraren använda flerspråkigheten som resurs i en elevgrupp med 17 olika modersmål? Utvecklingsprojektet Intensivsvenska och läromedelsproducenten Studi, som utvecklar ett flerspråkigt digitalt läromedel, presenterar hur deras samarbete stödjer lärandet.

Fredag

10.30-10.50: Studiemedvetenhet hos nyanlända elever
Inlärningen gynnas av en klar bild av målet, men denna bild ser mycket olika ut mellan individer. Projektmedarbetare och lärare från Intensivsvenska diskuterar sätt att stödja elevernas utveckling av studiemedvetenhet och ansvarstagande.

11.00-11.30: Skola för nyanlända
Olle Josephson leder en paneldiskussion om rektorers erfarenheter av utveckling och implementering av Intensivsvenskas utbildningsmodell för nyanlända elever. Möt rektorerna Susanne Jedenborg, Morabergs studiecentrum, Ewa Wallin, Södra Latins gymnasium, och Sane Ylikelloniemi, Nacka gymnasium.

11.30-12.00: Kom och prata om utbildning för nyanlända elever
Besök montern och prata med rektorer, lärare och projektmedarbetare från Intensivsvenska om erfarenheter och lärdomar från projektet.

12.30-12.50: Ordförrådets betydelse för nyanländas språk- och ämnesutveckling
Hur många ord behöver man kunna för att klara den svenska gymnasieskolan? Maria Lim Falk och Tomas Riad presenterar vad forskningen säger och vad det innebär för undervisningen av nyanlända.

13.00-13.20: Språkaktivitet: ordförråd och läsförståelse
Hur stort ordförråd behöver du för att förstå innehållet i en text? Testa din förmåga hos Intensivsvenska, tillsammans med Helena Bani-Shoraka, Maria Lim Falk och Tomas Riad.

13.30-13.50: Uttalsundervisning för nyanlända – mer än artikulation
Ljudtyper, skrivtyper och uttal: vad betyder de för läsningen? Tomas Riad talar om förhållandet mellan ljudtyper och skrivtyper och uttalets betydelse för läsningen och tvärtom.

14.00-14.20: Språkaktivitet: uttal
För att undervisa elever i uttal behöver man som lärare bli medveten om sitt eget uttal och veta några grundläggande saker om svenskans ljudsystem. Tomas Riad leder några enkla, medvetandehöjande övningar.

14.20-15.00: Kom och prata om ordförråd, läsförståelse och uttal
Besök montern och prata med projektmedarbetare från Intensivsvenska om betydelsen av ordförråd och uttalsundervisning för nyanlända elever.

15.00-15.20: Svenska.se som pedagogiskt verktyg
Akademiens tre ordböcker finns på samma webbplats. Hur kan den utnyttjas i språkpedagogiken?

15.30-15.50: SAOB:s underbara resa genom litteraturen
En miljon citat! Litteraturbanken och ordboksredaktionen går på upptäcktsfärd i språket och litteraturen.

15.50-16.30: Kom och prata om ordböcker
Besök montern och prata med medarbetare från SAOB, SAOL och SO om ordböcker och svenska.se.

Missa dessutom inte Selma för Samir i stora seminarieprogrammet kl. 17-17.45. Nyanlända ungdomar får två år på sig att läsa in grundskolan. Skönlitterär läsning är viktig. Men vilken skönlitteratur och varför? Ett panel-samtal med Dilsa Demirbag-Sten, författare, Anna Nordlund, lektor i svenskämnets didaktik, och Anders Olsson, Svenska Akademien, lett av moderator Olle Josephson.

Lördag

10.30-10.50: Att välja skönlitteratur för nyanlända
Hur väljer man ut vad nyanlända ungdomar med begränsade kunskaper i svenska ska läsa? På vilka grunder kan val av litteratur ske? Ann Boglind och Monica Karlsson presenterar den skönlitteraturmodell som har arbetats fram av Intensivsvenska.

11.00-11.30: Originaltexter eller lättläst?
Akademiledamot Anders Olsson, förlagschef Lina Nordstrand på Vilja förlag och sva-lärare Lena Vilhelmsson möts i en paneldiskussion om olika typer av läsning med nyanlända. Moderator: Olle Josephson.

11.30-12.00: Kom och prata om skönlitteratur och läsning
Besök montern och prata om skönlitteratur och läsning med deltagarna från paneldiskussionen (se ovan).

13.00-13.20: SAOB:s underbara resa genom litteraturen
En miljon citat! Litteraturbanken och ordboksredaktionen går på upptäcktsfärd i språket och litteraturen.

13.30-13.50: Uttalsundervisning för nyanlända – mer än artikulation
Vad behöver en lärare kunna för att framgångsrikt undervisa nyanlända? Tomas Riad talar om förhållandet mellan ljudtyper och skrivtyper och uttalets betydelse för läsningen och tvärtom.

14.00-14.20: Språkaktivitet: uttal
För att undervisa elever i uttal behöver man som lärare bli medveten om sitt eget uttal och veta några grundläggande saker om svenskans ljudsystem. Tomas Riad leder några enkla, medvetandehöjande övningar.

14.20-15.00: Kom och prata om uttalsundervisning
Besök montern och prata med projektmedarbetare från Intensivsvenska om uttalsundervisning för nyanlända elever.

15.00: Utdelning av Svenska Akademiens bibliotekariepris
Priset delas ut av ständige sekreteraren Anders Olsson.

16.00: Utdelning av Svenska Akademiens svensklärarpris
Priset delas ut av ständige sekreteraren Anders Olsson.

Söndag

10.30-10.50: Svenska.se – sök i tre ordböcker på en gång
Tre ordböcker på en webbplats. Ordboksredaktionen visar hur man får ut det bästa ur SAOB, SAOL och SO.

11.00-11.20: SAOB:s underbara resa genom litteraturen
En miljon citat! Litteraturbanken och ordboksredaktionen går på upptäcktsfärd i språket och litteraturen.

13.00-13.20: Intensivsvenska – målinriktad utbildning för nyanlända
Elevgruppen på Språkintroduktionsprogrammet är heterogen och har begränsad tid att nå gymnasiebehörighet. Helena Bani-Shoraka och Maria Lim Falk presenterar projektet Intensivsvenska och diskuterar de viktiga komponenter i en utbildning för nyanlända elever.

13.30-13.50: Svenska och flerspråkighet
Hur kan läraren använda flerspråkigheten som resurs i en elevgrupp med 17 olika modersmål? Utvecklingsprojektet Intensivsvenska och läromedelsproducenten Studi, som utvecklar ett flerspråkigt digitalt läromedel, presenterar hur deras samarbete stödjer lärandet.

13.50-14.30: Kom och prata med Intensivsvenska och Studi
Besök montern och prata med lärare och projektmedarbetare från Intensivsvenska om hur digitala hjälpmedel kan stödja lärandet för nyanlända elever.

15.00-15.20: Ordförrådets betydelse för nyanländas språk- och ämnesutveckling
Hur många ord behöver man kunna för att klara den svenska gymnasieskolan? Maria Lim Falk och Tomas Riad presenterar vad forskningen säger och vad det innebär för undervisningen av nyanlända.

15.30-15.50: Språkaktivitet: ordförråd och läsförståelse
Hur stort ordförråd behöver du för att förstå innehållet i en text? Testa din förmåga hos Intensivsvenska, tillsammans med Helena Bani-Shoraka, Maria Lim Falk och Tomas Riad.

15.50-16.30: Kom och prata om ordförråd och läsförståelse
Besök montern och prata med projektmedarbetare från Intensivsvenska om ordförrådets betydelse för nyanlända elevers läsförståelse.