Svenska Akademien satsar på nyanlända barns och ungdomars utveckling i svenska

30 maj 2016

I och med den stora flyktingvågen har svenska skolor under det senaste året ställts inför stora utmaningar. I stort sett alla skolor ska nu vara beredda att ta emot nyanlända barn och ungdomar. Enligt Skolverkets riktlinjer ska de nyanlända så snabbt som möjligt integreras i de vanliga klasserna. Denna målsättning förutsätter mycket snabb inhämtning av kunskaper i svenska. Dock är det vedertagen kunskap att det tar många år – mellan 5 och 8 år enligt andraspråksforskningen – för att nå den språkliga kompetens som krävs för att klara skolans ämnesundervisning.

I detta läge behöver vi mer kunskap om hur den språkliga utvecklingen ska kunna stödjas så att nyanlända dels ska kunna integreras på ett bra sätt, dels ska kunna få förutsättningar att lyckas i den svenska skolan på samma villkor som andra elever. En central faktor för framgång torde vara en effektiv initial språkundervisning. Svenska Akademien kommer därför att, tillsammans med Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet, under de närmaste tre åren driva ett utvecklingsprojekt, inriktat mot intensivutbildning i svenska för nyanlända barn och ungdomar i skolåldern.

Projektet har blivit möjligt genom ett samarbete med Wallenbergstiftelserna, som under de kommande tio åren satsar 300 miljoner kronor på programmet ”Utbildning för ökad integration”. I projektet ingår förutom Svenska Akademien, Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, som ansvarar för andra delar av programmet.

Kontaktperson
Tomas Riad, Svenska Akademien
epost: tomas.riad@svenskaakademien.se
telefon: 073-647 4080

Debattartikel publicerad i DN 30 maj:
Utbildningssatsning.pdf