Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Svenska Akademien skjuter upp 2018 års Nobelpris i litteratur

2018-05-04

Svenska Akademien meddelar idag att 2018 års Nobelpristagare i litteratur kommer att utses och annonseras parallellt med 2019 års pristagare. Sju gånger tidigare har Svenska Akademien – under rubriken ”reserverat pris” – valt att ej dela ut årets Nobelpris i litteratur, nämligen åren 1915, 1919, 1925, 1926, 1927, 1936 och 1949. Fem gånger har det skjutits upp och delats ut kommande år tillsammans med det senare årets pris.

Beslutet har fattats mot bakgrund av en numerärt försvagad Akademi och av ett minskat förtroende för Akademien i omvärlden. Prisarbetet har kommit långt och fortsätter under året som tidigare, men det är nödvändigt att Akademien får tid att återställa sin fulla styrka, engagera ett större antal aktiva ledamöter och återskapa förtroendet för sin verksamhet innan nästa litteraturpristagare utses.

Det råder en samsyn bland Svenska Akademiens aktiva ledamöter i att man, utan att ge avkall på Akademiens syfte och med bibehållen respekt för dess unika historiska arv, behöver utveckla formerna för sitt arbete. Svenska Akademien har därför nyligen påbörjat ett omfattande förändringsarbete. Detta arbete syftar bland annat till att modernisera tolkningen av Akademiens stadgar, framför allt vad gäller möjligheter till frivilligt utträde. Därtill kommer rutinerna för hanteringen av jävsfrågor och av sekretessbelagd information att förstärkas. Vidare kommer de interna arbetsformerna och den externa kommunikationen att förnyas.

”Svenska Akademiens aktiva ledamöter är naturligtvis fullt medvetna om att den nuvarande förtroendekrisen ställer höga krav på ett långsiktigt och kraftfullt förändringsarbete. Vi finner det nödvändigt att skapa tidsrum för att återställa det allmänna förtroendet för Akademien innan nästa Nobelpristagare utses. Detta av respekt för såväl hittillsvarande som framtida litteraturpristagare, för Nobelstiftelsen och för omvärlden i övrigt”, säger Anders Olsson, tillförordnad ständig sekreterare.

Kontakt:
Louise Hedberg, kansliansvarig
08-555 125 02