Svenska Akademiens Bernadottestipendium

20 mar 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Hatice Zora Akademiens Bernadottestipendium för 2019. Hon tilldelas priset för sin banbrytande forskning på det prosodiska området, forskning som syftar till att förstå hur människan samtidigt kan ge uttryck för uråldriga känslor och lämna vanliga språkliga meddelanden i samma ljudsignal.

Svenska Akademiens Bernadottestipendium instiftades i samband med Hans Majestät Konungens 70-årsdag den 30 april 2016 och delas nu ut för tredje gången. Priset skall omväxlande utdelas till relativt nydisputerade litteraturforskare och språkforskare samt till författare som relativt nyligen debuterat. Stipendiet, som i år går till en språkforskare, utgörs av 120 000 kronor samt två veckors fri vistelse i Hvita villan på Öland. Belöningen delas ut av Hans Majestät Konungen i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet den 25 april.

Stipendiet ingår i Bernadotteprogrammet, där Konstakademien, Musikaliska Akademien, Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur inlett en långsiktig samverkan. Programmet har som syfte att erbjuda en fortbildningsform för yngre excellenser på väg att etablera sig som framstående utövare inom sina respektive områden.

Hatice Zora är språkvetare med inriktning mot fonetik och neurovetenskap. Hon är född 1985 och har sin grundutbildning från Hacettepeuniversitetet i Ankara, Turkiet, och sin masterutbildning från Lunds universitet. Hon disputerade 2016 vid Stockholms universitet på avhandlingen Mapping prosody onto the lexicon: Memory traces for lexically specified prosodic information in the brain. Hennes forskning inom det livaktiga forskningsfältet om språkets representation i hjärnan riktas i huvudsak mot de prosodiska egenskaperna i ljudstrukturen (betoning, längd, tonaccent, intonation). I sitt pågående forskningsprojekt söker hon särskilja den emotionella dimensionen av prosodin, som i stort sett är universell (tonhöjdsmodulering), från den språkstrukturella dimensionen, som har starka språkspecifika inslag (i svenska t.ex. kontrastiv betoning och en lexikal tonaccentkontrast). Projektet genomförs som ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare inom lingvistik, neurobiologi och experimentell psykologi.

Hatice Zora är verksam som postdoktoral forskare vid Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet.