Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Svenska Akademiens Bernadottestipendium

2020-04-03

Svenska Akademien har beslutat tilldela Malin Nauwerck Svenska Akademiens Bernadottestipendium för 2020. Hon tilldelas priset för projektet ”Språkspel, ljudeffekt, ordbild – en intermedial och tvärvetenskaplig grund för framtida forskning på Astrid Lindgrens stenograferade originalmanuskript”.

Svenska Akademiens Bernadottestipendium instiftades i samband med Hans Majestät Konungens 70-årsdag den 30 april 2016 och delas nu ut för fjärde gången. Priset skall omväxlande utdelas till relativt nydisputerade litteraturforskare och språkforskare samt till författare som nyligen debuterat. Stipendiet, som i år går till en litteraturforskare, utgörs av 120 000 kronor samt två veckors fri vistelse i Hvita villan på Öland. Prisutdelningen som skulle ha ägt rum på Kungliga slottet den 22 april i närvaro av Hans Majestät Konungen är flyttad till hösten, då stipendiaterna kommer att samlas tillsammans med företrädare för de utdelande akademierna.

Stipendiet ingår i Bernadotteprogrammet, där Konstakademien, Musikaliska Akademien, Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur inlett en långsiktig samverkan. Programmet har som syfte att erbjuda en fortbildningsform för yngre excellenser på väg att etablera sig som framstående utövare inom sina respektive områden.

Fil.dr Malin Nauwerck, född 1985, disputerade i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet år 2018 på avhandlingen A World of Myths: World Literature and Storytelling in Canongate's Myths Series.

Malin Nauwercks projekt ansluter till hennes forskningsprojekt ”Astrid Lindgren-koden”, som avser att tydliggöra tillkomstprocessen bakom Lindgrens böcker genom nya slags studier av manuskripten. Undersökningar av det slaget är alltid komplicerade, och i Lindgrens fall har det visat sig utomordentligt svårt. Astrid Lindgren var utbildad stenograf och använde stenografi också när hon författade sina böcker. Manuskripten är alltså svårtillgängliga och projektet formar sig till en nydanande pilotstudie där nya metoder, i hög grad digitala, utvecklas för att fördjupa förståelsen av detta författarskap – och i förlängningen också andra. Projektet är också medieteoretiskt inriktat i den meningen att det utforskar vilka effekter stenografin har på Lindgrens språk och hur den kan belysa hennes särart. Det har också potentialen att tydliggöra stenografins betydelse på ett mer generellt plan och sätta den i historiskt och kulturellt perspektiv.

Implikationerna för gränsöverskridande perspektiv, såväl mellan discipliner som mellan vetenskap och konstnärlig utövning, är avsevärda. Stipendiet gör det möjligt att utveckla en gränsöverskridande mötesplats: en innovativ plattform för tvärvetenskapligt och konstnärligt samarbete, och en multimedial utställning som i bild och ljud iscensätter verkens tillkomstprocess.