Svenska Akademiens bibliotekariepris

25 apr 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Bert Linné sitt bibliotekariepris för 2008.

Priset, som inrättades 2005, skall tilldelas bibliotekarier vid svenska folkbibliotek som har gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur. Tidigare pristagare har varit 2005 Madeleine Bergmark, 2006 Maria Ehrenberg och 2007 Anna Gustafsson Chen. Prisbeloppet är 50 000 kronor.
 
Bert Linné är verksam som bibliotekarie vid stadsbiblioteket i Luleå sedan drygt 30 år. Han är född 1947 och bosatt i Luleå. Sedan 1990-talet har han varit redaktör för ett antal antologier om den norrbottniska poesin och prosan och på detta sätt lyft fram viktiga författarskap inom den norrbottniska litteraturen. Bert Linné ingår även i juryn för Eyvind Johnson-priset.
 
Som bibliotekarie vid Luleå stadsbibliotek arbetar Bert Linné sedan många år med ett stort engagemang och en bred litteratursyn med presentation av olika skönlitterära författarskap, såväl kända som okända. Denna litteraturförmedling kan riktas till gamla eller unga läsare och personer med olika slag av läshandikapp men kan lika ofta vara ämnad för politiker, lärare eller bibliotekspersonal.