Svenska Akademiens bibliotekariepris

17 maj 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gunnel Furuland, Knivsta bibliotek, sitt bibliotekariepris för år 2019. Priset, som inrättades 2005, skall tilldelas bibliotekarier vid svenska folkbibliotek som gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur. De senaste årens pristagare har varit Annika Edlund (2016), Peter Björkman (2017) och Elisabeth Skog (2018). Beloppet är 50 000 kronor till pristagaren och 30 000 kr till dennas arbetsplats. Priset kommer att överlämnas vid en ceremoni under hösten och motiveringen lyder:

Svenska Akademiens bibliotekariepris för år 2019 tilldelas Gunnel Furuland, Knivsta bibliotek, för att hon i sitt arbete har såväl breddat som fördjupat intresset för skönlitteratur och lyft fram bibliotekens ovärderliga roll i det livslånga lärandet.

Gunnel Furuland är fil. dr i litteraturvetenskap samt ansvarig vuxenbibliotekarie på Knivsta bibliotek. Hon doktorerade 2007 vid Uppsala universitet med avhandlingen Romanen som vardagsvara : förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 1833—1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier, som behandlar bokmarknadens omvandling i Sverige under mitten på 1800-talet. Hon är vidare författare eller medförfattare till en rad andra böcker inom litteratursociologi och driver förlaget LaGun. Hon har deltagit i ett flertal läsfrämjande nätverk av olika slag och är år 2019 ordförande i Augustprisjuryn inom kategorin Årets svenska skönlitterära bok. Hon är dessutom ordförande i Biblis, Kungliga bibliotekets vänförening.