Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Svenska Akademiens bibliotekariepris

2022-05-25
Svenska Akademiens bibliotekariepris 2022
25 maj 2022

Svenska Akademien har beslutat tilldela Cilla Dalén sitt bibliotekariepris för år 2022. Beloppet är 50 000 kronor till pristagaren och 30 000 kr till hennes arbetsplats. Priset kommer att överlämnas vid en ceremoni under hösten och motiveringen lyder:

Svenska Akademiens bibliotekariepris för år 2022 tilldelas Cilla Dalén, Enbacksskolan i Tensta, för hennes engagerade arbete kring litteratur och läsning och hennes förmåga att inspirera och sprida kunskap till såväl elever som kollegor.

Cilla Dalén är sedan 2019 bibliotekarie på Enbacksskolan i Tensta. Till tidigare arbetsplatser hör Hjulsta grundskola, där hon inledde ett pågående läsfrämjande skolprojekt runt ALMA-priset. I år utkom hon med boken Världens bästa böcker: läsglädje med ALMA – Astrid Lindgren Memorial Award i vilken hon utvecklar sitt pedagogiska tänkande kring projektet. Hon har också, med Annelie Drewsen, skrivit lättlästa biografier om Astrid Lindgren, Alfred Nobel, Selma Lagerlöf med flera.

Svenska Akademiens bibliotekariepris inrättades 2005 och ska tilldelas bibliotekarier vid svenska folk- och skolbibliotek som gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur. De senaste årens pristagare har varit Gunnel Furuland (2019), Åsa Norlund (2020) och Susanne Joki (2021).

Kontakt: Louise Hedberg, kansliansvarig, louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08 – 555 125 02

Om Akademiens priser »