Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Svenska Akademiens bibliotekariepris 2023

2023-05-23

 Jonna Bruce Och Lillemor Åkerman3
Jonna Bruce. Foto: AnnaCarin Isaksson. Lillemor Åkerman. Foto: Fredrika Sjöberg

Jonna Bruce, Hammarkullsskolan och Lillemor Åkerman, Varbergs bibliotek är mottagare av Svenska Akademiens bibliotekariepriser för år 2023. Prisbeloppet är 50 000 kronor var till pristagarna och 30 000 kronor till deras respektive arbetsplatser. Priserna kommer att överlämnas vid en ceremoni under hösten.

Svenska Akademiens skolbibliotekariepris för år 2023 tilldelas Jonna Bruce, Hammarkullsskolan, för hennes engagerade arbete kring skönlitteratur och läsfrämjande som på kort tid gjort stor skillnad.

Jonna Bruce är sedan 2021 skolbibliotekarie på Hammarkullsskolan, Hammarkullen. Skolbiblioteket har genom henne fått en central roll i skolans pedagogik och med ett stort engagemang väcker hon där läslust och intresse för det skönlitterära läsandet. I ett område med stor andel lässvaga har Bruce spelat en avgörande roll i att öka intresset och förmågan bland skolans elever.

Svenska Akademiens folkbibliotekariepris för år 2023 tilldelas Lillemor Åkerman, Varbergs bibliotek, för hennes idoga lyftande av kvalitetslitteratur på bred front.

 Lillemor Åkerman är bibliotekarie på Varbergs stadsbibliotek. Där är hon nav i bibliotekets arbete med kvalitetslitteratur, bland annat genom litteraturcirklar, minibokmässor, samtalsträffar, författarsamtal och programserierna Poesi för nyanlända, En klassiker till kaffet och Afternoon tea. Åkerman är även projektledare för det Kulturrådsstödda projektet Garanterat bra böcker i Varberg samt projektdeltagare i Kritikerredaktionen på Varbergs bibliotek med målet att hitta nya former för litteraturkritik.

Svenska Akademiens bibliotekariepris inrättades 2005 och utökas i år till två priser, ett skolbibliotekariepris och ett folkbibliotekariepris. Priset skall tilldelas bibliotekarier vid svenska folk- och skolbibliotek som gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur. De senaste årens pristagare har varit Gunnel Furuland (2019), Åsa Norlund (2020), Susanne Joki (2021) och Cilla Dalén (2022).

Svenska Akademien verkar för svenska språket och litteraturen, bland annat genom priser och stipendier som uppmärksammar författare, översättare, kritiker, forskare, svensklärare och bibliotekarier. Se vidare svenskaakademien.se/akademiens-priser.

Kontakt: Louise Hedberg, kanslichef
louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08–555 125 02