Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Svenska Akademiens bibliotekariepris

2016-05-19

Svenska Akademien har beslutat tilldela Annika Edlund sitt bibliotekariepris för 2016. Priset, som inrättades 2005, skall tilldelas bibliotekarier vid svenska folkbibliotek som gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur. De senaste årens pristagare har varit 2013 Sara Hagström Andersson, 2014 Gunnel Arvidson Nilsson och 2015 Alice Thorburn. Prisbeloppet är 50 000 kronor. Priset kommer att överlämnas vid en ceremoni den 23 september i Svenska Akademiens monter under Bok & Bibliotek i Göteborg.

Annika Edlund cStefan TellAnnika Edlund är bibliotekarie, förskolelärare och litteraturpedagog, född 1956 och bosatt i Umeå. Hon är verksam vid Grubbebiblioteket i Umeå, där hon är ansvarig för barnbiblioteksverksamheten samt för övrig program- och utställningsverksamhet. Bland arrangemangen märks till exempel sagostunder, bokprat och bibliotekskurser för förskolebarn och grundskoleelever.

Annika Edlund driver kulturföreningen Krumelur med inriktning på ung norrländsk litteratur. Hon är dessutom engagerad i kooperativet Pilgatan - en bokhandel med omfattande programverksamhet från ”ordcaféer” med författarbesök till litterära bussresor. Varje år finns hon med som litterär samtalsledare vid Littfest – Umeå internationella litteraturfestival – och har även haft uppdrag för bland annat Kulturrådet och Bibliotekstjänst. Annika Edlund är dessutom en av medlemmarna i juryn för ALMA-priset.