Svenska Akademiens essäpris

29 apr 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Carl-Johan Malmberg Svenska Akademiens essäpris för år 2009.

Priset, som instiftades för två år sedan, skall belöna framstående essäkonst, oberoende av ämnesval och format. Tidigare mottagare av priset har varit 2007 Johan Asplund och 2008 Sven Lindqvist. Prisbeloppet är 100 000 kronor.
 
Carl-Johan Malmberg är författare och kritiker, född 1950 och bosatt i Stockholm. Efter universitetsstudier har han varit verksam som producent vid Sveriges radio och som lärare i film- och konstvetenskap vid Stockholms universitet, Konsthögskolan och Södertörns högskola. Han satt under tio år på 80-talet i redaktionen för kulturtidskriften Kris. Sedan 1993 är han knuten till Svenska Dagbladets kulturredaktion som kritiker och skriver framförallt om film, konst och litteratur. Till sommaren utkommer han med en ny essäsamling.
 
Verk (urval)
Stig Sjölund – målningar och cibakromfotogarfier. 1987
I motivens labyrint och andra essäer om filmer. 1989
Sällskap. Tankar om rum, ruiner, särlingar, dueller och resor. 2001
Anden i flaskan – ord om vin. 2002
Montage – om film. Med Astrid Söderbergh Widding och Anna Sofia Rossholm. 2002
Han som inte gjorde mig sällskap. 2003
Sår – i myt, kult, bild och dikt. 2005