Svenska Akademiens essäpris

18 maj 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Nina Burton Svenska Akademiens essäpris för år 2017. Priset, som instiftades 2007, skall belöna framstående essäkonst, oberoende av ämnesval och format. De senaste mottagarna av priset har varit 2013 Gunnar D. Hansson, 2014 Arne Melberg, 2015 Fredrik Sjöberg och 2016 Per Molander. Prisbeloppet är 100 000 kronor.

Nina Burton är författare, kritiker och översättare, född 1946 och bosatt i Stockholm. Efter studier i filosofi och litteraturvetenskap blev hon fil.dr 1984 med avhandlingen Mellan eld och skugga. Studier i den lyriska motsägelsen hos Werner Aspenström. Hon är ledamot av Samfundet De Nio sedan 1994 och av Kungliga Vetenskapsakademien sedan 2009.

Verk under senare år:
Det som muser viskat. Sju frågor och hundra svar om skapande och kreativitet. 2002
Den nya kvinnostaden. Pionjärer och glömda kvinnor under tvåtusen år. 2005
Ett svar i 24 skärvor. 2008
Flodernas bok. 2012
Gutenberggalaxens nova. 2016