Svenska Akademiens Finlandspris

20 dec 2019

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2019 har tilldelats Marika Tandefelt. Priset, som instiftades 1966, utdelas som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv. De senaste årens mottagare av priset har varit Mikael Reuter (2015), Fred Karlsson (2016), Paavo Lipponen (2017) och Kjell Westö (2018). Prisbeloppet är 100 000 kronor.

Marika Tandefelt är språkforskare, född 1946 och bosatt i Helsingfors. Hon disputerade i nordiska språk vid Uppsala universitet 1988 och var professor i svenska vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors mellan 1991 och 2014. Tandefelt har varit engagerad i tvåspråkighetsforskning och den svenska språkvården i Finland, bland annat som ordförande för Svenska språknämnden i Finland 1994–2008, och är sedan 1995 styrelsemedlem i Svenska litteratursällskapet i Finland. Under åren 2010–2017 ledde hon projektet ”Svenskan i Finland – i dag och i går”.