Svenska Akademiens Finlandspris

2 dec 2021

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2021 har tilldelats Merete Mazzarella. Priset, som instiftades 1966, utdelas som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv. De senaste årens mottagare av priset har varit Mikael Reuter (2015), Fred Karlsson (2016), Paavo Lipponen (2017), Kjell Westö (2018) och Marika Tandefelt (2019). Prisbeloppet är 100 000 kronor.

Merete Mazzarella, född 1945 och bosatt i Helsingfors, är författare och litteraturforskare. Hon debuterade 1979 med Först sålde de pianot och har sedan dess givit ut drygt trettio böcker inom olika genrer men med tonvikt på essäkonsten. 1981 disputerade hon vid Helsingfors universitet med avhandlingen Myt och verklighet: berättandets problem i Eyvind Johnsons roman Strändernas svall. Mazzarella är även hedersdoktor i medicin vid Uppsala universitet och professor emerita i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Hennes senaste bok är Från höst till höst (2021).