Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Svenska Akademiens Finlandspris

2022-12-20
20 dec 2022

Janina Orlov tilldelas Svenska Akademiens Finlandspris för år 2022. Prisbeloppet är 100 000 kronor.

Janina Orlov, född 1955 i Helsingfors och bosatt i Stockholm, är finlandssvensk översättare och universitetslektor. Hon disputerade vid Åbo Akademi 2005 i ryska språket och litteraturen och har varit verksam som lektor på Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet.

Orlov översätter från ryska och finska till svenska. Bland verk som hon har översatt kan nämnas Aleksandr Pusjkins Sagan om tsar Saltan (1997), Sofi Oksanens Stalins kossor (2007), Baby Jane (2008) och Utrensning (2010) samt Rosa Liksoms Kupé nr 6 (2012) och Överstinnan (2019). Hon översätter även barn- och ungdomslitteratur.

Orlov har mottagit flera belöningar för sin gärning, bland annat Statens utländska översättarpris (2015), Finlands Lejons ordens utmärkelse Pro Finlandia-medaljen (2016), Hugo Bergroth-priset (2018) och Mikael Lybeck-priset (2022).

Svenska Akademiens Finlandspris instiftades 1966 och utdelas som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv. De senaste årens mottagare av priset har varit Paavo Lipponen (2017), Kjell Westö (2018), Marika Tandefelt (2019) och Merete Mazzarella (2021).

Om Akademiens priser »

Kontakt: Louise Hedberg, kansliansvarig, louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08–555 125 02