Svenska Akademiens Finlandspris

20 dec 2011

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2011 har tilldelats Gösta Ågren. Priset, som instiftades 1966, utdelas som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv. De senaste årens mottagare av priset har varit 2006 Rainer Knapas, 2007 Henrik Meinander, 2008 Christer Kihlman, 2009 Nils Erik Forsgård och 2010 Ann Sandelin. Prisbeloppet är 100 000 kronor. 

Gösta Ågren är poet och författare, född 1936 och bosatt i Lippjärv. Han började som fabriksarbetare, genomgick regiutbildning vid Svenska filmskolan på 1960-talet och blev fil.dr 1971 vid Stockholms universitet på en avhandling om Dan Anderssons liv och diktning. Han var under en tid redaktör för Folktidningen Ny Tid. Under åren har han givit ut ett 40-tal verk, såväl dikter och romaner som essäer och noveller alltsedan debuten 1955 med diktsamlingen Kraft och tanke.

Verk på senare tid:

Detta liv. Essäer, 2001
En arkadisk sång. Dikter, 2003
Här i orkanens blinda öga. Dikter, 2006
Von Bödelns nattvard. Essäer, 2007
Bottniska nätter. Dikter, 2009
I det stora hela. Dikter, 2011