Svenska Akademiens Finlandspris

20 dec 2012

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2012 har tilldelats Pär Stenbäck. Priset, som instiftades 1966, utdelas som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv. De senaste årens mottagare av priset har varit 2007 Henrik Meinander, 2008 Christer Kihlman, 2009 Nils Erik Forsgård, 2010 Ann Sandelin och 2011 Gösta Ågren. Prisbeloppet är 100 000 kronor. 

Pär Stenbäck är politiker och samhällsdebattör, född 1941 och bosatt i Esbo. Han har innehaft ett stort antal förtroendeuppdrag under de senaste decennierna. Bland dessa kan nämnas uppdragen som riksdagsledamot i Finlands riksdag 1970-85, som partiledare för Svenska folkpartiet 1977-85 samt som undervisningsminister och utrikesminister i den finska regeringen 1979-1982 respektive 1982-1983. Han har även bland mycket annat varit generalsekreterare för Finlands Röda Kors 1985-88 och för Nordiska Ministerrådet 1992-97. Under åren 2003-2010 var han ordförande för Kulturfonden Sverige-Finland. 

För närvarande är Pär Stenbäck bland annat ordförande i Finlands barn- och ungdomsstiftelse och för Delegationen för svenska ärenden vid Helsingfors universitet.

Verk:
Vision och verklighet. En handbok i överlevnad för Svenskfinland. 2003
När världen öppnade sig – en sextiotalskrönika. 2007
Kriser och katastrofer – politik och humanitärt arbetet. 2009