Svenska Akademiens Finlandspris

20 dec 2014

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2014 har tilldelats Michel Ekman. Priset, som instiftades 1966, utdelas som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv. De senaste årens mottagare av priset har varit 2010 Ann Sandelin, 2011 Gösta Ågren, 2012 Pär Stenbäck och 2013 Gunvor Kronman. Prisbeloppet är 100 000 kronor. 

Michel Ekman är kulturskribent och författare, född 1956 och bosatt i Helsingfors. Han blev fil.dr 2004 på avhandlingen Kaos, ordning, kaos – människan i naturen och naturen i människan hos Johan Ludvig Runeberg. Michel Ekman är verksam som litteraturkritiker vid Hufvudstadsbladet sedan 1986 och medverkar även regelbundet i Svenska Dagbladet. 

Verk under senare år:
Att glödga orden med tystnad – en essä om Peter Sandelins diktning. 2005
Må vi blicka tillbaka mot det förflutna. Svenskt och finskt hos åtta finlandssvenska författare 1899-1944. 2011
Utanför tiden – självbiografiska essäer. 2012
Finlands svenska litteraturhistoria 1900-2012. Redaktör, 2014