Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Svenska Akademiens Finlandspris

2015-12-20

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2015 har tilldelats Mikael Reuter. Priset, som instiftades 1966, utdelas som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv. De senaste årens mottagare av priset har varit 2011 Gösta Ågren, 2012 Pär Stenbäck, 2013 Gunvor Kronman och 2014 Michel Ekman. Prisbeloppet är 100 000 kronor.

Mikael Reuter är filolog och språkvårdare, född 1943 och bosatt i Pargas, Finland. Han blev fil.lic. 1982 och var tidigare chef för Svenska språkbyrån vid Institutet för de inhemska språken i Finland. Under mer än 25 år var han chefredaktör för Språkbruk och hade under ett par decennier en egen språkspalt i Hufvudstadsbladet kallad Reuters ruta.

Mikael Reuter har skrivit ett stort antal artiklar inom det språkvetenskapliga området och blev år 2001 hedersdoktor vid Umeå universitet.

Verk i urval:
Kvantitet i helsingforssvenskan. 1982
Svensk uttalsordlista. 1994
Svenska ortnamn i Finland. 1996
Översättning och språkriktighet 3. 2003
Finlandssvensk ordbok. Med C. Hällström-Reijonen, 4 reviderade uppl, 2008
Så här ska det låta. Om finlandssvenska och språkriktighet. 2 uppl, 2015