Svenska Akademiens gustavianska stipendium

10 mar 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jakob Christensson sitt gustavianska stipendium för år 2005.

Stipendiet, som instiftades 1982, utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2000 Regina Beck-Friis, 2001 Leif Landen, 2002 Elisabeth Mansén, 2003 Mikael Alm och 2004 Lena Rangström. Stipendiebeloppet är 40 000 kronor.

Jakob Christensson är idé- och lärdomshistoriker, född 1965 och bosatt i Lund. Han blev fil. dr i Lund 1996 och är docent vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.

Verk (urval)
- En upplysningstida encyklopedists uppgång och fall [om Carl Christoffer Gjörwell] // Lychnos 1993
- Carl Fredrik Nordenskiölds förlorade illusioner, 1994
- Till bildens idéhistoria : fallet Benjamin Franklin // Lychnos 1995
- Lyckoriket : studier i svensk upplysning. - Diss. 1996
- Upplysningen och kvinnan : den gustavianska tiden // Rig 1997(80)
- Vetenskapen i provinsen, 1999
- Konsten att resa : essäer om lärda svenska resenärer, 2001
- Landskapet i våra hjärtan : en essä om svenskars naturumgänge och identitetssökande, 2002

Redaktörskap
- Den idéhistoriska bilden (tills. m. Gunnar Broberg), 1995
- Att gestalta historien (tills. m. Håkan Håkansson), 1997
- Signums svenska kulturhistoria. Medeltiden, 2004