Svenska Akademiens gustavianska stipendium

15 mar 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Hans Åstrand sitt gustavianska stipendium för år 2007.

Stipendiet, som instiftades 1982, utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2002 Elisabeth Mansén, 2003 Mikael Alm, 2004 Lena Rangström, 2005 Jakob Christensson och 2006 Margareta Björkman. Stipendiebeloppet är 40 000 kronor.

Hans Åstrand är född 1925 och bosatt i Stockholm. Han blev fil. lic. 1958 och var lektor i romanska språk i Malmö 1969-75 och lärare i musikhistoria vid Statens scenskola i Malmö 1963-73. Under 35 år var Hans Åstrand musikkritiker vid Kvällsposten och han var huvudredaktör för Sohlmans musiklexikon 1972-79. Åren 1974-90 var han Kungl. Musikaliska Akademiens ständige sekreterare och han erhöll professors namn 1983.

Verk
Bird´s eye perspectives on North American music life. 1983
Prinzip Wahrheit, Prinzip Schönheit : Beiträge zur Ästhetik der neueren schwedischen Musik.Tillsammans med Gerd Schönfelder. 1984
Joseph Martin Kraus : det stora undantaget. 1993
Contemporary Swedish music through the telescopic sight. Tillsammans med Gerd Schönfelder. 1993

Redaktörskap (urval)
Kraus und das gustavianische Stockholm : Bericht von dem Kraus-Symposion 1982. Redaktör tillsammans med Gunnar Larsson. 1984
Sten Broman : en man med kontrapunkter. Redaktör tillsammans med Erik Broman. 1984
Musiken i Sverige 4 :  Konstmusik, folkmusik, populärmusik 1920-1990. Redaktör tillsammans med Leif Jonsson. 1994
Brev 1776-1792 : Joseph Martin Kraus. Översättning och kommentar. 2006