Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Svenska Akademiens gustavianska stipendium

2016-03-17

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ann Öhrberg sitt gustavianska stipendium för år 2016. Stipendiet, som instiftades 1982, utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2012 Anna Lena Lindberg, 2013 Johanna Ilmakunnas, 2014 Jonas Nordin och 2015 Carolina Brown. Stipendiebeloppet är 50 000 kronor.

Ann Öhrberg är litteraturvetare, född 1955. Hon blev fil.dr år 2001 i Uppsala på avhandlingen Vittra fruntimmer – författarroll och retorik hos frihetstidens kvinnliga författare. Ann Öhrberg är universitetslektor och docent vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, och sedan 2011 även prefekt vid institutionen.

Tillsammans med Otto Fischer har hon givit ut Metamorphoses of rethoric 2011 och tillsammans med Eva Heggestad och Anna Williams Fält i förvandling – genusvetenskaplig litteraturforskning 2013. För två år sedan utkom även Samtalets retorik – belevade kulturer och offentlig kommunikation i svenskt 1700-tal.